DNA رتبه های برتر 🙄🙄🤔

Author: Jimmy Brown

15/09/2017 at 4:03 pm

به نظر شما رتبه های برتر چه ویژگی هایی دارند که باعث میشه رتبه برتر بشوند ؟؟؟؟؟

✅ ایده های نو و حواس جمع برای تغییر تحول مداوم و استفاده ۱۰۰ درصدی از زمان دارند .
✅ دو چشم هم قرض میکنند تا روند مطالعه و روش های مطالعه خود را زیر نظر بگیرند و به محض رویت نقص آنرا برطرف کنند .
✅ نمی خواهند فقط زمان بگذرانند و برای وقت خود ارزش قائل هستند و برای ۲۴ ساعت روز برنامه دارند .
✅ به دنبال شناخت DNA دیگر رتبه های برتر هستند و به جای تقلید روش شخصی خود را با مشاور می سازند .
✅ آفت های مطالعاتی و تله های زمان را می شناسند و به راحتی درگیر آنها نمی شوند .
✅ همانند بقیه از برخی دروس بدشان می آید ولی سعی میکنند آنها را نیز مانند بقیه دروس پیش ببرند تا تعادل در درصد و تراز داشته باشند .
✅ به دیگران کمک میکنند و آنرا راهی برای افزایش قدرت خو و پیشرفت می دانند .
✅ سر بزنگاه از رقبا سبقت می گیرند و می دانند کجا گاز بدهند و کجا ترمز بگیرند .


امیررضا رحمانی

Share this post: